MYVENDO FAIR

 

MESSENS WEBSITE: MYVENDOFAIR.DK
 

Vi gør klar til Myvendo Fair 2023 i Odense Congres Center. Danmarks promotion messe, og den største i Skandinavien.
Myvendo Fair 2023 er den 7 messe i rækken og det er helt klart, at MESSEN er den ultimative platform for netværk og præsentation af nyheder.
Vi ses på den danske promotionmesse MYVENDO FAIR 2023. En fagmesse for firmagaver, reklamegaver, firmatøj, skilte, kommunikation og alt hvad der hører ind under denne branche. Vi inviterer forhandlere fra reklame- / firmagave branchen fra hele Skandinavien og udstillere på messen er danske og europæiske producenter, grossister og agenter der leverer mange forskellige produkter der kan brande en virksomhed. ProfilMessen i Odense er 100% koncentreret omkring firmagaver, firmatøj og lignende, så modsat de andre brugskunst/gavemesser i Danmark, er der ingen ”støj” men kun målrettede udstillere og besøgende, som alle arbejder med promotion, reklamegaver og firmatøj, enten som producent, eller distributør.

MYVENDO FAIR 2023 er en lukket fagmesse for profesionelle.

Messens åbningstid:
Onsdag 8. marts 2023 kl. 9.00 - 17.00
Torsdag 9. marts 2023 kl. 9.00 - 16.00
KONTAKT +45 2720 0508
Vil du udstille på MYVENDO FAIR, skal du ringe til os på +45 2720 0508 eller udfylde kontaktformularen her.
For english please see below the picture.
We are prparing for the Myvendo Fair 2023 in Odense Congress Center. The Danish promotional fair, and the largest in Scandinavia.
The Myvend Fair 2023 is the 7th. edition and it is quite clear that a FAIR is the ultimate platform for networking and presentation of news.
See you at the Danish promotional fair MYVENDO FAIR 2023. The Scandinavian trade fair for corporate gifts, promotional gifts, corporate clothing, signage, communication and a lot more in this industry. We invite dealers from the advertising / corporate gift industry from all over Scandinavia and exhibitors at the fair are Danish and European manufacturers, wholesalers and agents who supply many different products for branding a company. The Profile Fair in Odense is 100% concentrated on corporate gifts, corporate clothing and promotional products of any kind. Unlike the other applied arts / gift fairs in Denmark, there is no "noise" but only targeted exhibitors and visitors, all working with promotion, promotional gifts and corporate clothing, either as a supplier or as a distributor.


MYVENDO FAIR 2022 is for professionals only.

Opening hours:
Wednesday 8. March 2023 at 9.00 - 17.00
Thursday 9. March 2023 at 9.00 - 16.00
Contact +45 2720 0508

 

Do you want to exhibit at the MYVENDO FAIR, please call us at +45 2720 0508, or fill in the contact form here.
Top